tag: Ritz Carlton Amelia Island indian wedding photographers

The Ritz Carlton Amelia Island Pithi and Garba Celebration — Sonia & Amit

Auspicious ceremonies that bid the couple good luck, Sonia and Amit’s Pithi and Garba at The Ritz Carlton Amelia Island set the stage for the grand celebration.